1. pl
  2. en

OTRZYMAJ OFERTĘ ikona

Bluesun Solar Polska logo
facebook

@BluesunSolarPolska

telefon hurtownia fotowoltaiczna
Bluesun Solar Polska

604 053 922

kontakt hurtownia fotowoltaiczna

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

  • Administratorem danych osobowych jest: Bluesun Solar Polska Sp. z o.o. Stara Kuźnia ul. Szkolna 7,  47 – 246 Kotlarnia.
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu: udzielenia odpowiedzi na zapytanie, sporządzenia oferty, wykonania umowy oraz obsługi gwarancyjnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 b) RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, sporządzenia oferty i/lub zawarcia umowy i jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych nie zostanie udzielona odpowiedź, sporządzona oferta i/lub nie zostanie zawarta umowa.
  • Dane nie będą przekazywane do innych państw i organizacji międzynarodowych EU ani użyte do profilowania.
  • Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  •  Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia :

a) prawo do informacji,

b) prawo dostępu do danych osobowych,

c) prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

d) prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania,

f) prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,

g) prawo do przenoszenia danych osobowych,

h) prawo do sprzeciwu,

i) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

  • W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie.
  • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).
Twój dostawca

ikonka telefon   +48 787 091 176

 

 

ikonka mail  zamowienia@bluesunpv.pl

ikonka mail    reklamacje@bluesunpv.pl

ikonka mail      marketing@bluesunpv.pl

SZYBKI KONTAKT ikonka

home
Instagram Bluesun Solar Polska

Dostawa | Formy płatności

Klauzula RODO

Polityka prywatności | Polityka cookies

USŁUGI ikonka 

OGRZEWANIE ikonka 

FOTOWOLTAIKA ikonka 

NA SKRÓTY ikonka 

facebook hurtownia fotowoltaiczna

ikonka pinezka NASZA LOKALIZACJA Opolskie | Stara Kuźnia | Szkolna 7 

© Bluesun Solar Polska 2024

Bluesun Solar Polska Logo

Autoryzowany i oficjalny dystrybutor. Fotowoltaika oraz systemy grzewcze najwyższej jakości!